Hrvoje Balen, član Uprave Algebre

Prema Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Algebra je ocijenjena kao najbolji stručni studij u Republici Hrvatskoj. Algebra Grupu danas čine Visoko učilište Algebra, Pučko otvoreno učilište Algebra i Algebra d.o.o., a Hrvoje Balen, jedan od osnivača, danas je član Uprave zadužen za marketing i prodaju. O edukaciji u doba korone, online nastavi, visokokompetitivnim znanjima te korelaciji sveučilišta i gospodarstva razgovarao je sa Sašom Cvetojevićem u četvrtoj emisiji Poduzetnički mindset.